Vrijwilligers gezocht voor Steun en Home-Start gezinnen Datum May 11, 2018

Steungezinnen zijn vrijwilligers die thuis een kind willen ondersteunen. Gezinnen met en zonder kinderen en ook alleenstaanden kunnen een kind thuis opvangen. Het programma is voor kinderen tot en met 14 jaar. De ondersteuning duurt ongeveer een jaar.

Soms zit alles tegen, problemen stapelen zich op in een gezin en worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets gebeuren en de emmer stroomt over. Dan lukt het niet meer om ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Steungezinnen kunnen dan een uitkomst bieden. Steungezinnen zijn vrijwilligers die hulp en ondersteuning bieden waardoor ouders letterlijk weer op adem komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen
.
Home-Start: Naast de vrijwilligers die nu al actief zijn zoeken we ook nog nieuwe mensen:
Wil jij een vrijwilliger zijn die een gezin wekelijks twee uur lang bezoekt en een luisterend oor biedt? Je bent gewoon een goede buur voor hen; je deelt je eigen manier van opvoeden en je levenservaring. Je toont aandacht en begrip voor hen en je steunt het gezin met een warm hart. Home-Start is een programma dat ondersteuning biedt aan ouders met kinderen t/m 14 jaar. Elk gezin maakt wel eens een periode mee waarin het niet zo goed gaat: overbelasting, ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig sociale contacten, problemen op het werk, gebrek aan geld of spanningen tussen partners. Meestal zijn mensen in staat deze problemen zelf op te lossen. Maar soms is het een opluchting als iemand de tijd heeft om naar je te luisteren en bijvoorbeeld te helpen bij het oplossen van praktische problemen. Je ondersteunt het gezin ongeveer 1 jaar.

We starten in mei met een  training, voor beide programma’s samengevoegd in 1 training: eerst een kennismakingsgesprek en daarna 5 bijeenkomsten op de woensdag-avond. Na de training en de aanvraag van de VOG (verklaring omtrent gedrag) zoeken we een ondersteuning op maat en kom je eens in de 6 weken bij ons voor een bijeenkomst met andere vrijwilligers. 2 keer per jaar organiseren we een themabijeenkomst. 
Voor meer informatie voor beide programma’s en de training: bel of mail met Petri van Mulekom 06-13436093 of Gigliola Spikker 06-35121850
Homestart.deventer@humanitas.nl