Sportgrasvelden later bespeelbaar door droogte Datum August 3, 2018

Het Groenbedrijf voert elke zomer groot onderhoud uit aan de sportvelden in Deventer. Door de aanhoudende droogte groeit het gras dit jaar minder snel. Daardoor zijn de velden zeker 2 weken later bespeelbaar. De gemeente heeft de sportclubs hierover geïnformeerd.

Door de aanhoudende droogte groeien de grasplantjes nauwelijks, waardoor de grasmat niet dicht groeit en de wortelontwikkeling achterblijft. Het Groenbedrijf probeert door te sproeien met grondwater de schade zoveel mogelijk te beperken, maar de temperaturen zijn zo hoog dat het water snel verdampt.

Herstel
Het besluit om de onderhoudsperiode te verlengen is genomen op advies van Het Groenbedrijf en in overleg met de KNVB. Door de verlenging krijgen de velden de kans om zich te herstellen, zodat er in het najaar en voorjaar gesport kan worden op goede en veilige velden.

Als de droogte de komende weken aanhoudt kan het zijn dat 2 weken verlenging niet genoeg is. Het Groenbedrijf bekijkt de komende tijd per veld wat de staat van het gras is en geeft dan een advies.
De extreme droogte van de afgelopen tijd en de voorspelde droogte van de komende tijd stelt extra eisen aan het beheer van de sportvelden. Met de aanhoudende hitte en droogte is het beregenen van sportvelden in veel gevallen een must om blijvende schade aan de grasmat tegen te gaan.

Om intensief bespeelde grasvelden in optimale staat te houden is beregening in tijden van droogte noodzakelijk. Het niet of onvoldoende beregenen van velden kan ervoor zorgen dat de onderhoudskosten hoger uitvallen. Ook het teveel sproeien van het veld kan schadelijk zijn. Bovendien is het van belang zuinig om te gaan met water.

De KNVB heeft een beregeningswijzer opgesteld waarin tips en handvatten staan vermeld waarom, wanneer en hoe er beregend moet worden. Ook gaat de beregeningswijzer in hoe je zuinig kunt omgaan met water in tijden van hitte en droogte. Als algeheel advies kan het sportveld het beste in de avond, in de nachtelijke uren of ‘s ochtends beregend worden vanwege de verminderde kans op verdamping en verbranding.

foto: pixabay