Gemeentebelang: verantwoord, daadkrachtig, lokaal Datum February 7, 2018

Gemeentebelang is al 80 jaar actief in de lokale politiek. Eerst in Bathmen en sinds 2005 zitten we in de gemeenteraad van Deventer. Vier jaar geleden trad Gemeentebelang toe tot het College.

Met onvermoeibare inzet van wethouder Liesbeth Grijsen nam gemeentebelang verantwoordelijkheid in een periode waarin er weinig geld was om nieuwe uitdagingen te realiseren. Ondanks de lastige financiële situatie zijn lopende zaken afgemaakt en nieuwe projecten opgepakt.

Zo is in goede samenwerking met het bedrijfsleven nieuw reclamebeleid gemaakt, waarmee een eind kwam aan ‘de reclamepolitie’. Het ontheffingenbeleid voor de binnenstad is bijgesteld en is er blijvende aandacht voor genoeg, bereikbare en betaalbare parkeerplaatsen. Op de Worp wordt er gewerkt aan gratis parkeerplaatsen. Het vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor is op de agenda geplaatst, waardoor het aantal wagons met gevaarlijke stoffen door Deventer voor het eerst is afgenomen.

Samen met omwonenden is het Muggeplein opgeknapt. Langs de A1 in Bathmen komt een geluidswal. Gelijktijdig met de verbreding van deze snelweg worden de fietsverbindingen verbeterd, waaronder de fietsverbinding Deventer-Apeldoorn. In Loo en in de meeste dorpen zijn of worden er binnenkort woningen gebouwd. In de gemeentelijke organisatie is met minder geld veel verbeterd; het subsidiebeleid is opnieuw vormgegeven, de IT-organisatie is nu klaar voor de toekomst, de aansturing van de bedrijfsvoering is versterkt en er wordt jaarlijks 2 miljoen euro bezuinigd. De financiën van de gemeente zijn weer op orde. Er kan weer structureel geïnvesteerd worden. In mensen, economie en duurzaamheid.

De fractie van Gemeentebelang heeft onder leiding van Alie Zandstra haar verantwoordelijkheid gepakt. Vaak zichtbaar en soms met hard werk achter de schermen. De zondagopenstelling is verruimd en geldt nu behalve voor supermarkten ook voor tuincentra en bouwmarkten. De bosbegraafplaats op ’t Hemeltje ging niet door en er kwam ook geen groot wildpark op ’t Linderveld;  het gebied behield zijn agrarische bestemming. We hebben het burgerloket in Schalkhaar weten open te houden. Gemeentebelang nam het initiatief voor het opzetten van een onafhankelijk klachtenmeldpunt voor mensen met een uitkering. Verder hebben we er voor gezorgd dat niet-uitkeringsgerechtigden die tussen wal en schip vielen nu een beroep kunnen doen op begeleiding naar een baan.

Er is veel bereikt en daar wil Gemeentebelang doorgaan. Gemeentebelang gaat Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder. Met een duidelijk programma en gemotiveerde kandidaten, onder aanvoering van wethouder en lijsttrekker Liesbeth Grijsen.