Veel bestuurders de fout in bij werkzaamheden A1 Datum October 13, 2019

De autosnelweg A1 en A35 tussen Borne en Apeldoorn komt de laatste tijd negatief in het nieuws door aanrijdingen en files. Deze ongevallen zorgen voor veel leed bij slachtoffers en familie, grote vertragingen, economische onkostenposten en ergernis bij de weggebruiker.
Oorzaak van deze ongevallen zit vaak in menselijk falen. Daar waar wegbeheerders en het Rijk alle moeite doen om tot een goede doorstroming te komen op de A1, blijft het menselijk gedrag een negatieve factor. Denk hierbij oa. aan snelheid, afleiding, kleven maar ook het feit dat weggebruikers elkaar weinig ruimte gunnen en weinig vergevingsgezind zijn.

Daarom hebben wij gisteren met 4 onopvallende auto's en het Snelle Interventie Voertuig gesurveilleerd op deze locatie. De nadruk lag op handhaving van: snelheid, geen richting aangeven, kleven, onvoldoende rechts rijden, etc. Eigenlijk allemaal feiten uit de zgn. ergernissen top 10.

Er werd bekeurd voor:
- 32x overschrijding maximumsnelheid (nagenoeg allen binnen de wegwerkzaamheden;
- 11x vasthouden telefoon tijdens het rijden;
- 2x onvoldoende rechts rijden;
- 4x meerdere malen geen richting aangeven;
2- rijden onder invloed (1x verdenking gebruik amfetamine en 1x alcohol, 530 ug\l;
- 1x rijden met ongeldig verklaard rijbewijs;
- 1x rijden zonder verzekering;
- 1x onjuiste bevestiging losbreekremkabel;
- 1x ongezekerde lading;
- 1x kleven;
- 1x openstaande boete geïnd.

Van 3 bestuurders werd het rijbewijs ingevorderd omdat zij 50 km of meer te hard reden, 2 deden dat in de wegwerkzaamheden met resp. 144 en 152 km/u bij max 90. Een beginnend bestuurder reed 176 km/u in de 100. Deze 3 bestuurders zullen ook worden aangemeld bij het CBR voor een gedragscursus die ruim €1100,- kost.

Een buitenlandse bestuurder reed te hard bij wegwerkzaamheden, nadat hem door de videoauto een volgteken gegeven werd gaf hij hier in eerste instantie gevolg aan, echter bij het punstuk besloot hij ervandoor te gaan over de vluchtstrook. De achtervolging werd ingezet waarna de bestuurder vervolgens keerde om tegengesteld parkeerplaats De Hop weer op te rijden. Hierbij reed hij zich vast in de berm en werd hem verder rijden onmogelijk gemaakt. Deze bestuurder werd aangehouden waarbij ook nog eens bleek dat hij onder invloed van alcohol reed. Van deze bestuurder werd ook het rijbewijs ingevorderd en kreeg een dagvaarding mee om zich op een later moment te verantwoorden bij de rechter..

Bron: Politie Verkeer Oost Nederland
Foto's: Rens Hulman