Column: Liefde is ook loslaten…. Datum May 23, 2019

In mijn werk heb ik het voorrecht om veel mensen te mogen ontmoeten en mooie gesprekken aan te gaan. Natuurlijk gaat het altijd over dood en afscheid, maar ook vaak over herinneringen en achtergronden van mensen. Vele families geven mij het vertrouwen om deze verhalen met mij te delen, omdat dit belangrijk is. Het helpt om het afscheid vorm te geven. En dat vind ik bijzonder.  

Bij het schrijven van deze column moest ik denken aan mevrouw Geertsen. Ik maakte kennis met haar in de hospice. Haar dochter had mij gebeld om te vragen of ik hen bij wilde staan na het overlijden van haar vader. Hij was op 83- jarige leeftijd overleden. In de familiekamer van de hospice zat mevrouw Geertsen met haar zoon en dochter op mij te wachten. Ik ging naast haar zitten en liet haar vertellen. Zij gaf aan blij te zijn dat zij naast het bed zat van haar man toen hij overleed. “Hij is niet alleen geweest.” vertelde zij. Met een tevreden glimlach om haar mond vertelde zij dat zij ruim 60 jaar was getrouwd met deze geweldige man. Voor haar was hij haar grote liefde. Samen met hem kreeg zij twee geweldige kinderen. ” Inmiddels heb ik 4 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen” vertelde zij trots. “Ik mag dankbaar zijn dat ik zolang met hem mocht zijn en dat wij zoveel mooie momenten samen mochten beleven.” 

In het gesprek wat wij toen met elkaar hadden over hoe het afscheid van haar man eruit moest gaan zien, was zij ondertussen steeds bezig haar kinderen te troosten. Het woord “liefde” stond centraal in alles. Zij zei letterlijk tegen haar kinderen: “Liefde is ook loslaten en dat is wat ik nu doe en dat moeten jullie ook doen.”

Inmiddels waren mijn collega’s van de laatste verzorging aangekomen. Samen met de dochter werd de heer Geertsen verzorgt en in zijn kist gelegd. Daar waar kon bleef mevrouw Geertsen de hand van haar man vasthouden.

Samen deden wij uitgeleide van haar man en liepen achter de kist aan de hospice uit. Toen de heer Geertsen de rouwauto werd ingedragen, riep mevrouw haar man na. “Dag lieverd, dank voor de mooie jaren, dank voor al je liefde”.

Bovenaan de rouwkaart van de heer Geertsen stond. “Liefde is loslaten….”

U begrijpt nu waarom. 

Wilco Leukenhaus
Monuta Wilco Leukenhaus
Mr. H.F. de Boerlaan 63A
7417 DD  Deventer
0570-620490
http://www.monuta.nl/vestiging/deventer/
wleukenhaus@monuta.nl