Column: Monuta Spaans Helpt Datum July 8, 2018

In een eerdere column schreef ik al over onze lotgenotengroep. Wij organiseren laagdrempelige bijeenkomsten voor weduwen en weduwnaren. Deze bijeenkomsten bestaan uit ontmoetingen met gelijkgestemden. Mijn collega Liane Smit is hier erg actief in. Wij ervaren dat men dit zinvol vindt. Soms zijn er weinig woorden nodig, alleen maar een blik is voldoende. Tijdens deze ontmoetingen worden er soms onderling afspraken gemaakt om een keer samen te fietsen, een schouwburgavond te bezoeken of gewoon met elkaar te wandelen op zondagmiddag.     

Er zijn ook andere initiatieven in de gemeente Deventer die wij van harte ondersteunen. Zij spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van nabestaanden in het omgaan met het verdriet wat hen is overkomen. Wist u dat dit met name door vrijwilligers gedaan wordt.

Uiteraard kost het organiseren van deze activiteiten geld. Daarvoor hebben wij Monuta Helpt.

Monuta Helpt steunt lokale initiatieven en projecten die een positieve bijdrage leveren aan de fase voor, tijdens en na een afscheid van een dierbare. Denk hierbij aan initiatieven en projecten die zich richten op de ouderenzorg, palliatieve zorg, mantelzorg en zorg voor nabestaanden. Dit doen wij door het geven van financiële steun en praktische hulp door onze medewerkers.

Een van deze activiteiten zijn rouwwandelingen georganiseerd door Humanitas Deventer.

Ik mocht als mede- eigenaar van Monuta Spaans en ambassadeur van het Fonds Monuta Helpt een cheque overhandigen van €1000,00 aan vrijwilligers van de Humanitas werkgroep Steun bij Rouw. Deze vrijwilligers organiseren vier keer per jaar deze rouwwandelingen in Deventer voor lotgenoten.

Humanitas kan met de donatie de komende tijd deze laagdrempelige wandelingen blijven organiseren vanuit hun groene startlocatie bij hotel Gaia in Nieuw Rande. Rouwen hoort bij het leven. Niet alle rouw heeft therapeutische hulp nodig. Deze wandelingen bieden de gelegenheid voor mensen die in rouw zijn om met lotgenoten in contact te komen. Wandelend in de natuur ontstaan er als vanzelf gesprekken. Contact met lotgenoten heeft vaak een meerwaarde omdat er weinig woorden nodig zijn om elkaar te begrijpen. Dit kan de rouw iets lichter maken.

Mocht u ook een beroep willen doen op Monuta Helpt, neem dan contact met mij op. Als u belangstelling heeft om een keer aan te sluiten bij onze lotgenotengroep dan kan dat ook. U bent van harte welkom. Mijn collega Liane Smit kan u daar alles over vertellen. 


Wilco Leukenhaus
Uitvaartverzorging Monuta Spaans
Mr. H.F. de Boerlaan 63A
7417 DD  Deventer
0570-620490
http://www.monuta.nl/vestiging/deventer/
wleukenhaus@monuta.nl