Bij de Halte Deventer: betrokken bij de Zandweerd Datum February 15, 2019

LSA is een sterk landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer, Bewoners, Bedrijven en coöperaties. Het is een vereniging met veel leden uit heel Nederland die krachten bundelen, hun stem bundelen en hun kennis delen. 

“Bij de Halte” behoort tot 1 van de 6 initiatieven die mogen deelnemen aan het project ‘Betrokken buurten’ vanuit LSA bewoners.


Buurtinitiatieven spelen een grote rol in de strijd tegen eenzaamheid. Zij maken wijken gezelliger en brengen bewoners samen. Met gerichte kennis en ondersteuning kunnen bewonersinitiatieven hier nog beter in worden. Met het project ‘Betrokken Buurten’ biedt het LSA zes buurtinitiatieven de kans om eenzaamheid aan te pakken en sociale netwerken in de buurt te versterken. 

Huiskamer
“Bij de Halte” heeft een huiskamer waar buurt, bedrijfsleven en zorg samenkomen in het 'hart' van de Zandweerd. Activiteiten worden georganiseerd door buurtbewoners, bedrijven, het sociale team, zorgaanbieders en ZZP'ers. Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt of voor wie je werkt. 
Door deel te mogen nemen aan dit project kunnen buurtinitiatieven nog beter opgepakt worden. Door de kennis en kunde van LSA hoopt “Bij de Halte” iedereen te bereiken die behoefte heeft aan samen zijn.