Eikenprocessierups weer actief in Deventer Datum June 25, 2019

De eikenprocessierups veroorzaakt dit jaar weer veel overlast in het land. De rupsen kunnen zorgen voor jeuk en irritaties aan huid, ogen en luchtwegen. De gemeente kan de bestrijding van de rups op dit moment niet aan.


In juni, juli en augustus worden de rupsen bestreden door ze weg te zuigen. Er zijn momenteel zoveel rupsen in Nederland, dat de bestrijding achterloopt door een tekort aan aannemers die dit specialistische werk uit kunnen voeren. Dat geldt ook voor Deventer. Gezien de geringe capaciteit bij de aannemers valt er op dit moment niet aan te geven binnen welk tijdsbestek meldingen worden afgehandeld.

Prioriteit
‘Gevoelige plekken’ zoals speeltuinen, scholen, verzorgingstehuizen, winkelcentra en sportclubs worden met voorrang behandeld. De behandeling van de andere meldingen duurt helaas langer. Op privéterrein worden de rupsen niet weggehaald door de gemeente.

Preventieve bestrijding
Eind april is de gemeente begonnen met de preventieve bestrijding van de rupsen. Het grootse probleem zijn de brandharen waarmee de eikenprocessierups is bedekt. Elke rups heeft 700.000 van die brandharen. Contact leidt tot jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Bestrijdingsmethoden
Naast de inzet van de traditionele bestrijdingsmethoden heeft de eikenprocessierups ook natuurlijke vijanden. Denk aan diverse vogelsoorten en parasitaire sluipwespen. Er worden in Deventer proeven gedaan met bestrijding door Nematoden en bijvoorbeeld het toepassen van speciale kruidenmengsels met als doel om natuurlijke vijanden van de rups aan te trekken.

Meer informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups is te vinden op http://deventer.nl/eikenprocessierups.