Helden helpen: Joke en Co Stempher en de voedselbank Datum February 15, 2019

Een held omdat zij een aanvraag altijd serieus bekijkt 
Een held omdat zij elke klant op zijn gemak stelt 
Een held omdat zij vriendelijk naar je persoonlijke situatie informeert
Een held omdat zij begrijpt dat een intake een drempel kent 
Een held omdat zij helder is, over wat je kunt verwachten 
Een held omdat zij op vrijwel alle vragen een antwoord heeft
Een held omdat zij zorgvuldig met je gegevens omgaat  
Een held omdat zij stimuleert een volgende stap te zetten

Een held omdat hij wekelijks levensmiddelen bij winkels ophaalt
Een held omdat hij de grote bus soepel bestuurt
Een held omdat hij verstand van allerlei klusjes heeft 
Een held omdat hij problemen praktisch oplost 
Een held omdat hij eerst oogcontact legt 
Een held omdat hij als basis ‘vertrouwen’ heeft 
Een held omdat hij op het juiste moment een grapje maakt 
Een held omdat hij persoonlijk een pakket verstrekt

Helden omdat ze elk mens zien 
Helden omdat ze begrijpen dat je pech kunt hebben in je leven
Helden omdat ze iedereen gunnen op eigen benen te staan
Helden omdat ze weten dat tijdelijke hulp vaak een uitkomst is
Helden omdat ze graag een cadeautje aan kinderen geven 
Helden omdat ze het liefst een taartje toestoppen als er iets te vieren valt  
Helden omdat ze hun best doen voor vegetarisch of halal
Helden omdat ze een vast gezicht vormen voor mensen 

Helden omdat ze gewoonlijk vrij opgewekt zijn
Helden omdat ze tussen de regels door luisteren 
Helden omdat ze terloops nog eens informeren
Helden omdat ze samen vier dagen bij de Voedselbank delen
Helden omdat ze dankbaar zijn voor ‘hun mooie werk’

Ze helpen
De helden die niet genoeg hebben om eten te kopen
De helden die het lef hebben om de hobbel nemen 
De helden die op vrijdagmiddag in de rij staan 
De helden die zich dan verbonden voelen 
De helden die hun knipoog met een glimlach belonen.  

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. De voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers. Voedselbank Deventer is altijd op zoek naar mensen die zich vrijwillig willen inzetten om de armoede te bestrijden. Kijk op www.voedselbankdeventer.nl voor meer informatie. 

Wil jij je inzetten als vrijwilliger of vrijblijvend verkennen wat vrijwilligerswerk voor jou kan betekenen? Kijk op http://www.vrijwilligersstad.nl

© Caroline Faltay