Huisgenoten in Dialoog Datum September 4, 2019

Dit najaar organiseert 50plus-netwerk Deventer Huisgenoten weer bijeenkomsten samen met stichting Dialoog in Deventer. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over een thema.

Ze vertellen om beurten iets - als ze dat willen - en de anderen luisteren. Het gaat niet om een discussie of gelijk krijgen, maar om elkaar te leren kennen. Iedereen heeft een uniek verhaal. 
De Dialoog-methode geeft gelegenheid om je mening uit te spreken en helpt naar de ander te luisteren. In die ruimte ontstaat begrip voor elkaar. 

12 september 2019: Autonomie
Wat is autonomie precies en wat maakt het zo belangrijk? Het wordt gezien als een eerste levensbehoefte van de mens: zonder autonomie geen goed leven. Klopt dat met onze eigen ervaring? Waarin zijn we autonoom en waarin niet? Wanneer ervaren we autonomie en waaruit blijkt die? Met het ouder worden lijken we steeds meer autonomie te moeten inleveren. Is dat zo, of is er sprake van veranderende behoeften? Wat kunnen we zelf doen om onze autonomie ook op latere leeftijd te waarborgen? 

10 oktober 2019: Wilskracht en levensgeluk
Wat levert het meeste op: Je wilskracht inzetten om het leven naar je hand te zetten óf je wilskracht inzetten om zo goed mogelijk om te gaan met wat de wereld en het leven jou te bieden hebben? Hoe verhouden deze uitersten zich voor jou tot elkaar? Of zijn ze in wezen hetzelfde? Hoe zet jij je wilskracht in? Welke positieve of negatieve ervaringen heb je daarmee, vroeger en nu? Is er een verschuiving waarneembaar met het ouder worden? 

14 november 2019: Verleden, heden en toekomst, waarop oriënteren we ons?
We zijn gevormd door ons verleden, het maakt ons wie we nu zijn. Maar in hoeverre laten we er ons nog door leiden en bepalen? Onze toekomst is onzeker, behalve de zekerheid dat we steeds ouder worden en dat er ooit een einde aan ons leven komt. Oosterse wijsheid stelt dat er niets anders is dan het nu, dit ene moment, dat dat het enige is waarin we echt contact maken met de realiteit. Hoe ervaar jij de invloed van heden, verleden en toekomst op jouw leven? Wat is jouw belangrijkste kijkrichting? Kun je het verleden laten voor wat het was en je richten op de mogelijkheden die er nu voor jou zijn? Of is het verleden juist jouw inspiratiebron om je leven in het hier en nu vorm te geven? 

Informatie bij Marja Kroef, tel 06-48646798