Kerstbomen leven door in het Deventer klimaatbos Datum December 10, 2018

Meer dan vijfhonderd kerstbomen werden de afgelopen twee jaar aan de Siemelinksweg herplant. Daarvan hebben slechts een tiental het overleefd. Uitvoerder bomen Bart Kroeze, van het Groenbedrijf was er al bang voor. ‘We wisten dat er risico’s zaten aan het herplanten van deze bomen. De meeste hebben het zwaar te verduren gehad door met afgehakte wortels, weken in een tropische kamer te staan. We hadden erop gerekend dat minstens de helft het zou halen. Door stormen en droogte is dat niet gelukt.  Toch geven we de moed niet op. We gaan door met het herplanten van kerstbomen.’ 

Kroeze betreurt de bomensterfte vooral omdat mensen blij en enthousiast hun boom hebben  ingeleverd. ‘Kleine boompjes werden in de fietstas gebracht en kinderen knuffelden hun kerstboom gedag. Voor al die mensen is het jammer dat hun boom er niet meer is. De januaristormen zorgden ervoor dat veel bomen scheef stonden waardoor de wortels vrij kwamen te liggen of afbraken. Tijdens de extreme droogte deze zomer, werd de zandgrond te droog en bleken veel wortels te kort om in diepere grondlagen te komen. Zelfs vijftig giertanken met water mochten niet helpen om de kerstbomen te redden. 

Nieuwe impuls
Nu Kroeze weet wat er gebeurd is, ziet hij goede kansen om het klimaatbos een nieuwe impuls te geven. ‘We gaan de oude bomen versnipperen en mengen met de grond van het klimaatbos. Die organische stof trekt beestjes aan waardoor de grond verrijkt wordt, beter water vast kan houden en de kwaliteit van de bodem de komende twee jaar met sprongen vooruit gaat. Zo krijgen de oude kerstbomen die op 5 januari herplant worden nog meer overlevingskansen.’  

Tips
Kroeze heeft nog wat tips om de kerstboom zo goed mogelijk door de feestdagen te loodsen. ‘Koop een kerstboom die in een pot gekweekt is waardoor hij compacte, sterke wortels heeft. Laat de boom acclimatiseren op een koele plek in de kelder of garage. Behandel hem zo voorzichtig mogelijk, zorg voor voldoende water en hou hem zover mogelijk bij de kachel vandaan. Het beste kan je de boom zo snel mogelijk weer buiten zetten.’

Alle Deventernaren die komende weken een kerstboom met kluit kopen, kunnen de boom na de feestdagen een tweede leven geven. Dat kan door de boom te herplanten in het Deventer klimaatbos aan de Siemelinksweg. Op 5 januari zijn medewerkers van Het Groenbedrijf van 10 tot 16 uur aanwezig om de bomen goed in de grond te zetten. Het Volkshuis zorgt voor koek en zopie en DJ Ronny voor sfeervolle muziek.