Kerstnachtdienst bij het Leger des Heils Datum December 13, 2019

Zoals elk jaar organiseert het Leger des Heils ook dit jaar weer een kerstnachtdienst, op 24 december. Iedereen is welkom om het kerstfeest op een sfeervolle manier in te luiden, met kerstliederen en het kerstverhaal. 

Het jonge, 11-koppige koor Zingen zonder Inge verleent muzikale medewerking aan de samenkomst. Daarnaast spelen de koperblazers van het korps.

De samenkomst aan de  Rijkmanstraat 26 in Deventer begint om 22.30 uur en is afgelopen rond middernacht. De kerstnachtdienst wordt op traditionele wijze besloten met het zingen van het ‘Ere zij God’. 

Toegang is vrij en opgeven is niet nodig!