Koninklijke onderscheiding voor Harry Lubberts Datum June 25, 2020

Bij Koninklijk Besluit is de heer Harry Lubberts benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ron König reikte, namens Zijne Majesteit de Koning, dinsdag 23 juni de onderscheidingstekens uit.

Al sinds 1982 is de heer Lubberts lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Deventer. Sinds die tijd is hij als EHBO’er aanwezig bij diverse evenementen in de stad, zoals Deventer Op Stelten, de Boekenmarkt en het Dickens Festijn.
 
Bij Go Ahead Eagles is hij meer dan 30 jaar leidinggevende van de EHBO’ers geweest. Hij heeft de club bijgestaan zowel rond de wedstrijden als ook bij oefeningen. Ook bij sportvereniging SVOD heeft hij zijn sporen verdiend door bij dansdemonstraties en jaarlijkse uitvoeringen de EHBO op zich te nemen.

Daarnaast is de heer Lubberts ruim 30 jaar actief geweest in het bestuur van de EHBO-vereniging. Momenteel beheert hij het materiaal en de gebouwen. Daarvoor is hij secretaris en tweede penningmeester geweest. Als waardering voor dit alles heeft de heer Lubberts de zilveren Tilanus penning ontvangen en is hij erelid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Deventer.

Buiten de EHBO is de heer Lubberts actief in de wijk waar hij woont. In de Beheergroep droeg hij jarenlang zijn steentje bij aan het leefbaar houden van een buurt in transitie (grootscheepse sloop en nieuwbouw). Hij schoof onder andere aan bij overleggen met de woningbouwvereniging en de politie.
Vandaag de dag is hij nog steeds betrokken als vrijwilliger in de welkomstgroep en heet hij nieuwe inwoners welkom in de wijk.

Foto:  Isaac Tahapary