Niels Draaisma: winnaar van de Witte Blomprijs Datum November 30, 2018

Als jongste vrijwilliger en genomineerd door Raster Jongerenwerk kreeg Niels de prijs uitgereikt op de vrijwilligersavond, jaarlijks georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale en de Gemeente Deventer. Niels werd voorgedragen voor deze bijzondere prijs.   
De prijs wordt uitgereikt aan de vrijwilliger die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie heeft verricht, de vrijwilliger van het jaar. 
 

De motivatie van de voordracht luidde onder andere als volgt:
“ Niels is 16 jaar en zet zich al drie jaar in voor de kinderen in de wijk. Op zijn 14e was hij de jongste Young Leader van Deventer. Minimaal 2 keer  per week sluit hij  aan  bij het jongeren- en kinderwerk in de wijk  Zandweerd. Tweemaal heeft hij een sportdag opgezet om de kinderen in de wijk te laten sporten. Sinds dit jaar is hij  aangesloten als lid van het Jongerenwijkteam van de wijk Zandweerd. “

 Door zijn inzet  werd hij  een van de genomineerden voor deze mooie prijs. De eerste reactie van Niels toen hij hoorde dat hij was genomineerd :  “ Ik dacht wat is dit nou, waar gaat dit over? Toen het werd uitgelegd was ik wel trots dat ik was uitgekozen.”

Niels is een spontane, sympathieke, sociale  jongeman die dagelijks te vinden is bij wijk- en speeltuinvereniging Zwolsewijk.    Minimaal 5 uren per week zet hij zich in voor kinderen in de buurt waar hij onder andere helpt  bij de kinderclub op de woensdagmiddag.  Andere activiteiten in het buurthuis in de wijk waar Niels zich voor inzet  is het koken met  de kinderen, spelletjes doen en bij elkaar zijn om plezier te maken.  Vooral zet hij zich in voor de jongere kinderen tot 10 jaar. Hij organiseert zelf verschillende activiteiten.  Hij zegt hierover: “Ik vind het fijn  om voor  de kinderen uit de buurt leuke dingen te organiseren om ze een fijne tijd te geven. Voor kinderen die het minder goed hebben, weinig mogelijkheden hebben om leuke dingen te doen.”

Op  jonge leeftijd was hij al betrokken bij de kinderen uit de buurt. Altijd was hij te vinden in de speeltuin  en erbuiten om samen met  andere kinderen van alles te ondernemen. Ook toen al nam hij al het initiatief. Nu is  hij als vrijwilliger bij het jongerenwerk  betrokkenen en  doet veel ervaring op. Hij kreeg een opleiding via Raster en leerde hoe hij kan organiseren en met de kinderen kan omgaan, ze tegemoet te treden en aan te spreken.  Hij hoopt in de toekomst als jeugdwerker voort te zetten waar hij nu als vrijwilliger  mee bezig is. 

 Niels is een rustige jongen die weet waarover hij praat en heel bewust bezig is met wat hij doet. Weet wat belangrijk is in de samenleving en zet  zich daar volledig voor in.  Dit vrijwilligerswerk is voor Niels heel belangrijk en hij  doet het met toewijding  en plezier. Wat hij doet komt helemaal uit hemzelf  en hij doet het met veel enthousiasme.  Op de vraag wat 

Geschreven door Agnes Voortman
Foto: Auke Pluim

Wil jij ook vrijwilligerswerk doen? Neem dan eens een kijkje op http://www.vrijwilligersstad.nl