Overijsselse Vrijwilligersprijs voor Deventer vrijwilligers Datum November 21, 2023

Betrokken verenigingen, een groener Overijssel en meer sociale verbinding: vrijwilligers maken het mogelijk. Daarom ontvangen honderd vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving, ook dit jaar de Overijssel Vrijwilligersprijs. Op 17 november bezocht Commissaris van de Koning Andries Heidema De Halte in Deventer om aan drie winnaars in Deventer de prijs uit te reiken.
 
Winnaars gemeente Deventer
Ook in 2023 is aan een groot aantal vrijwilligersorganisaties gevraagd om vrijwilligers te kiezen die een extra blijk van waardering verdienen. In Deventer zijn de volgende vrijwilligers in de prijzen gevallen: Klussendienst/ Duurzaamheidsteam Zandweerd, Duurzaamheidscentrum Deventer en Frank Lieuwen. De Overijsselse Vrijwilligersprijs is een samenwerking tussen provincie Overijssel, Stimuland, VOSVI en de plaatselijke vrijwilligersorganisaties.


Klussendienst/Duurzaamheidsteam Zandweerd
Het Duurzaamheidsteam inspireert buurtbewoners om samen te werken aan een groenere buurt met projecten zoals buurtmoestuinen en energiebesparing. De Klussendienst biedt praktische hulp aan de gemeenschap met minimale kosten, dankzij lokale partners en vrijwilligers. Hun motto is "eenvoudig, dichtbij en duurzaam". 
De Overijsselse Vrijwilligersprijs erkent het buitengewone werk van beide teams en benadrukt de kracht van vrijwillige inzet in het bevorderen van duurzaamheid en samen doen.  


 
Duurzaamheidscentrum Deventer
Het Duurzaamheidscentrum Deventer inspireert de gemeenschap om samen te werken aan een betere toekomst. Het centrum is een bruisende plek waar bewoners samenkomen om te leren en actie te ondernemen voor een duurzamere wereld. Hier vind je praktische informatie en persoonlijke begeleiding over energiebesparing, schone energie, duurzaam voedsel, bewuste consumptie, biodiversiteit en watervoorziening. Het centrum benadrukt dat zelfs kleine inspanningen een groot verschil kunnen maken. Daarom verdient het centrum erkenning en ontving het de Overijsselse Vrijwilligersprijs.  


 
Frank Lieuwen 
Als Klimaatburgemeester ben je iemand die zich inzet om CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan met een groot initiatief, maar ook met iets kleins. Iemand die bijvoorbeeld veel energie bespaart, duurzamer reist of klimaatbewuster consumeert. Frank Lieuwen, de Klimaatburgemeester van Deventer tot november 2023, deelt zijn of haar verhaal en organiseert gedurende de week een activiteit in wijk of buurt om bewoners te inspireren en te enthousiasmeren om bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer energie te besparen. Voor zijn inzet ontving Frank Lieuwen de Overijsselse Vrijwilligersprijs.
 
Vrijwilligers van onschatbare waarde
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. De druk op vrijwilligers neemt echter steeds meer toe. De organisaties verwachten dat bestaande vrijwilligers door tijdgebrek, ouderdom en veranderende gezinssituaties steeds vaker stoppen, terwijl nieuwe instroom stokt. Dat vraagt maatwerk en transitie binnen vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk. Daarom zet provincie Overijssel zich samen met professionals en organisaties actief in voor het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk in Overijssel. Dat doen we niet alleen via de Overijsselse Vrijwilligersprijzen die jaarlijks worden uitgereikt als blijk van waardering. Met bijeenkomsten, opleidingen en trainingen krijgen de vrijwillige bestuurders van verenigingen en organisaties en hun vrijwilligers de kennis en kunde in handen voor bijvoorbeeld het vasthouden en werven van nieuwe vrijwilligers, praktijkervaringen uitwisselen met andere besturen, participatie binnen en buiten verenigingen, maar ook een duurzame en bredere inzet van bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties van waaruit organisaties opereren.