Protestactie: bouw een dino voor het Speelgoedmuseum Datum April 17, 2019

Twee weken geleden maakte de wethouder van cultuur, Carlo Verhaar, bekend dat het college van burgemeester en wethouders van plan is het Speelgoedmuseum te sluiten. Het college wijkt daarmee af van de mening van de inwoners van Deventer en van speelgoedliefhebbers uit het hele land. Al meer dan 4.300 mensen ondertekenden de petitie voor behoud van het Speelgoedmuseum.

Van de ruim 3.000 mensen die de poll van De Stentor invulden spreekt 90% zich uit vóór het Speelgoedmuseum. De wethouder wil liever geen vast museum, maar wél graag een reizende expositie met een dinosaurus van LEGO in de Bergkerk. Ook een reizende expositie vraagt forse investeringen waarbij een groter aantal bezoekers allerminst gegarandeerd is. Bovendien is hier in de Cultuurvisie geen geld voor vrijgemaakt. Het Speelgoedmuseum verdient een doordachte toekomstvisie. Met de actie ‘Bouw een dino voor het Speelgoedmuseum’ willen we de gemeenteraad oproepen het museum te behouden.

Een echt Speelgoedmuseum 
De gemeenteraad schaarde zich in 2016 vrijwel unaniem achter het plan van Deventer Verhaal om het Speelgoedmuseum voor Deventer te behouden. Zij stelden bovendien eenmalig 1,5 miljoen euro beschikbaar voor een vernieuwing van het verouderde museum en structureel drie ton per jaar voor de exploitatie hiervan. Deze bedragen worden nu in de Cultuurvisie gebruikt om de financiële problemen in de cultuursector op te lossen. Ondanks de massale steun aan het Speelgoedmuseum wil het college deze belofte van de gemeenteraad intrekken. Het gevolg is dat het Speelgoedmuseum moet worden gesloten. Juist een vast Speelgoedmuseum is volgens ons de beste manier om het brede publiek, inclusief schoolklassen uit de regio, te bedienen.  

Pop-up tentoonstelling
In een interview naar aanleiding van de Cultuurvisie vertelt de wethouder dat hij een dino van LEGO zou willen in de Bergkerk. We maken natuurlijk graag een dino voor de wethouder. Maar die dino wil helemaal niet naar de Bergkerk. Hij wil naar het Speelgoedmuseum. Die dino staat vanaf vrijdag 19 april in het Speelgoedmuseum samen met tafels vol LEGO. Kinderen zijn vanaf dan welkom om in het museum een mooie dino te komen bouwen. De dino’s krijgen een plek in de pop-up tentoonstelling ‘Bouw een dino voor het Speelgoedmuseum’. De pop-up tentoonstelling is vanaf dinsdag 30 april geopend. In de tentoonstelling laten we de bijzondere geschiedenis van het Speelgoedmuseum zien. 

#bouweendino
Maak in het Speelgoedmuseum, of thuis, een dino! Plaats een foto van je dino op sociale media met de hashtag: #bouweendino. De makers van de mooiste dino’s vragen we om hun bouwwerk in bruikleen te geven voor de tentoonstelling. Na afloop van de tentoonstelling krijg je je dino weer mee naar huis. De dino kan van alles gemaakt worden: klei, hout, LEGO of bijvoorbeeld papier. Leef je uit! Op de website http://www.speelgoedmuseumdeventer.nl/bouweendino worden alle ingezonden dino’s geplaatst. 

Teken voor het speelgoedmuseum   
Wil je ook dat het Speelgoedmuseum blijft bestaan? Je kunt ons, naast het maken van een dino, helpen door de petitie te tekenen op http://www.speelgoedmuseum.petities.nl