Salland Zorgverzekeringen verhoogt premie met € 14,- Datum November 12, 2022

De premie van de basisverzekering is vastgesteld op € 134,90 per maand per volwassene op basis van het wettelijk eigen risico van 385 euro. Kinderen onder de 18 zijn gratis meeverzekerd. Met deze premie kan Salland Zorgverzekeringen, ondanks de forse kostenstijging van zorg ook in 2023 garanderen dat goede zorg gewaarborgd blijft.

De zorgkosten in het Nederlandse zorglandschap stijgen al jaren; het aantal inwoners groeit en gemiddeld genomen leven we langer. De vraag naar zorg groeit, de hoge personeels- en energiekosten en de inflatie zorgen voor een forse stijging van de zorgkosten. “Logisch, maar niet acceptabel; we moeten de stijgende kostentrend echt doorbreken om nu en in de toekomst passende zorg te kunnen blijven bieden”, aldus Petra Teunis, voorzitter Raad van Bestuur van Salland Zorgverzekeraar (Salland Zorgverzekeringen is onderdeel van Salland Zorgverzekeraar).

Gezondheid zonder zorgen
“Om de trend van stijgende zorgkosten te doorbreken is een nieuwe aanpak nodig.” Salland Zorgverzekeringen zet al lange tijd samen met een groeiend aantal zorgorganisaties in op gezondheid met als eerste doel de vraag naar zorg te verminderen. Voorkomen is beter dan genezen en niet voor alle klachten is zorg de oplossing. “Zo stimuleren we om meer te bewegen door bijvoorbeeld het inzetten van De Beweegmakelaar, het steunen van ruim 170 sportverenigingen via de Salland Clubactie en door het sponsoren van sportevenementen. En heb je bijvoorbeeld acute, korte of langdurige zorg nodig is, dan staan we natuurlijk voor je klaar,” garandeert Petra Teunis. “Het belangrijkste is dat we iedereen nu en in de toekomst passende zorg kunnen blijven bieden.”

Goede zorg zonder winstoogmerk
“Als zorgverzekeraar hebben wij geen winstoogmerk; 97% van de opbrengsten van de zorgpremies gaat rechtstreeks door naar de zorg. De overige inkomsten zijn om de organisatie en overige kosten te dekken en om reserves aan te houden zodat verzekerden kunnen vertrouwen op een organisatie die de uitgaven kan blijven betalen”, benadrukt Petra Teunis. Salland Zorgverzekeringen ontkomt er dit jaar niet aan om, evenals vele andere zorgverzekeringen, en ondanks de inzet van reserves, de premie te verhogen. “Daarom is de inzet op gezondheid en verminderen van de zorgvraag zo ontzettend belangrijk. Alleen dan kunnen we voorkomen dat de premies onbetaalbaar worden.”