Veertien Koninklijke Onderscheidingen bij Lintjesregen Datum April 26, 2021

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander neemt burgemeester Ron König op maandag 26 april telefonisch contact op met de veertien gedecoreerden om hen persoonlijk te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.

Op woensdag 28 en donderdag 29 april worden de onderscheidingen door de burgemeester uitgereikt.

De heer J. Ackerstaff (08-04-1939)
De heer Jan Ackerstaff ontplooide/ontplooit de volgende activiteit:
 
1970 – heden    voorzitter, penningmeester, sportcoördinator Wijk en Speeltuinvereniging de IJssel
 
De heer J. Ackerstaff is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
___________________________________________________
 
 
De heer K. Alan (19-07-1971)
De heer Kerem Alan ontplooide/ontplooit de volgende activiteit:
 
2002 – heden    voorzitter, voorganger, leraar, bestuurder Centrum Moskee Deventer
 
De heer K. Alan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
___________________________________________________
 
De heer B. Breukink (30-03-1947)
De heer Barend Breukink ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
 
1970 – heden    voorzitter, oprichter, organisator buurtvereniging Traasterdijk Bathmen
1970 – heden    initiator, organisator, uitvoerder activiteiten voor de  Bathmen gemeenschap
1974 – heden    mede-oprichter, voorzitter The Pickwick Players
2017 – heden    mede-oprichter, secretaris, penningmeester Stichting Sylvester
 
De heer B. Breukink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
___________________________________________________
 
 
Mevrouw B.J. Broekhuis (21-09-1946)
Mevrouw Betty Broekhuis ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
 
1962 – 2012      jeugdwerkleiding PKN Deventer
2002 – 2015      mantelzorg neefjes en nichtjes
2004 – 2009      mantelzorg moeder
2010 – 2019      ouderling PKN Deventer
2010 – heden    ouderen pastoraat PKN Deventer
 
Mevrouw B. Broekhuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
                        ___________________________________________________
 
Mevrouw S. Erdem (20-12-1968)
Mevrouw Suriye Erdem ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
 
2002 – heden    vrijwilliger vrouwencommissie Centrum Moskee Deventer
2010 – heden    voorzitter vrouwencommissie Centrum Moskee Deventer
2013 – heden    lerares Centrum Moskee Deventer
2015 – heden    rituele dodenwasser Centrum Moskee Deventer
 
 
Mevrouw S. Erdem is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
                        __________________________________________________________
 
De heer H.W. van Koeveringe (29-02-1944)
De heer Henk van Koeveringe ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
 
1984 – heden    vrijwilliger Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging
1997 – heden    diverse functies Protestantse Gemeente Deventer, Lebuinuskerk
2000 – heden    bestuurslid tennisvereniging TC Salland
2006 – 2010      vrijwilliger restauratietraject Stichting Erfgoed Lebuinus (SEL)
2006 – 2012      vrijwilliger begeleiding project “De Heilige Kerk” SEL
2015 – heden    adviseur beleidsvorming en uitvoering SEL
2018                 vrijwilliger begeleiding restauratiewerkzaamheden SEL
 
De heer H.W. van Koeveringe is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
                        ___________________________________________________
 
De heer S.W. Lubbers (24-04-1953)
De heer Steven Lubbers ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
 
1972 – 1996      speler en 10 jaar aanvoerder Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB)
1982 – 2001      bondscoach en jeugdcoach KNCB
2005 – 2020      oprichter en jeugd- en senioren coach Salland Cricket Club
2015 – 2018      vicevoorzitter KNCB
 
De heer S.W. Lubbers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
                        ___________________________________________________
 
De heer L. Lugtenberg (07-10-1941)
De heer Lammert Lugtenberg ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
 
1962 – 1969      penningmeester, redactielid, jeugdtrainer SV Terwolde
1975 – 1983      bestuurslid, interim voorzitter, penningmeester VZOD (nu SVOD)
1977 – 1983      bestuurslid oudercommissie, vrijwilliger Platvoetschool/OLS Oudercommissie
1978 – 1987      hockeycoach, jeugdscheidsrechter, DHV
1981 – 2011      penningmeester, redactielid, toernooileider Tennisvereniging Slagvaardig
2014 – 2017      penningmeester huurdersvereniging Stichting Eigen Bouw Deventer
2014 – 2017      mede-auteur fotoboek Terwolde
2017 – 2019      commissielid fototentoonstelling SV Terwolde
 
De heer L. Lugtenberg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
___________________________________________________
 
Mevrouw M.J.C. Osinga-Meek (03-09-1949)
Mevrouw Marja Osinga-Meek ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
 
2000 – heden    bestuurslid en voorzitter wetenschappelijke commissie Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde
2004 – 2007      bestuurslid Aero Club Salland
2004 – heden    voorzitter luchtvaartmedische adviescommissie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
2004 – heden    president Commission Internationale Médico-Physiologique of the Fédération Aéronautique Internationale
2004 – heden    voorzitter Stichting beheer Salland Grond
 
Mevrouw M.J.C. Osinga-Meek is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
                        ___________________________________________________
 
De heer B.H.M. van Roessel (29-09-1956)
De heer Bas van Roessel ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
 
1998 – heden    penningmeester, secretaris en vertegenwoordiger Fietsersbond Deventer
2001 – 2012      penningmeester Drijvers Tennisclub
 
De heer B.H.M. van Roessel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
___________________________________________________
 
De heer H.I. Seçkin (01-06-1963)
De heer Halil Ibrahim Seçkin ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
 
1981 – 1986      vrijwilliger Buurthuis de Venen
1982 – 1985      vrijwilliger Turkse Arbeiders en Jongerenvereniging Deventer
1984 – 2007      bestuurslid, secretaris, voorzitter, vertegenwoordiger Algemene Belangenvereniging Turkse Werknemers Deventer
1988 – 1994      bestuurslid MR School Borgele
1994 – 1996      bestuurslid voetbalclub Turkse Kracht
1994 – 2015      mede-oprichter, voorzitter, vrijwilliger Culturele Vereniging Haci Bektas Veli Deventer
1998 – 2000      bestuurslid Buurthuis de Venen
1998 – 2000      bestuurslid PvdA Deventer
2013 – 2015      secretaris Federatie van de Alevitische Organisaties Nederland
2015 – 2017      vrijwilliger Werkgroep Diversiteit Gemeente Deventer
2017 – heden    voorzitter Centrum voor Diversiteit en Samenleving
 
 
De heer H.I. Seçkin is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
                        ___________________________________________________
 
De heer G.J. Stam (01-02-1956)
De heer Gerrit Stam ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
 
2014 – 2020      initiator en leidinggevende in de ontwikkeling van de implanteerbare insuline pomp
2002 – heden    oprichter en mede-eigenaar van Stala adventures
 
De heer G.J. Stam is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
                        ___________________________________________________
 
De heer L.H. Wichers (30-03-1947)
De heer Bertus Wichers ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
 
1968 – heden    onderhoudsman, lid Commissie Samengestelde Wedstrijden,
lid technische commissie Stichting Manege ’t Ruiterkamp
 
De heer L.H. Wichers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
                        ___________________________________________________
 
De heer H.P. ten Wolde (19-05-1948)
De heer Harry ten Wolde ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
 
1970 – heden    duikinstructeur duikvereniging Jacques Yves Cousteau
1970 – heden    oprichter, beheerder, penningmeester Stichting Oud Rood
2003 – heden    repressieve dienst, zwemtrainer Brandweer Deventer
2016 – heden    duiker, instructeur Lucky Fin
 
De heer H.P. ten Wolde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
                        ___________________________________________________