Verhalen over littekens van oorlog Datum February 16, 2024

Het 4 mei comité van Deventer is op zoek naar verhalen over de doorwerking van oorlog in het leven van gewone mensen. De nadruk ligt op getuigenissen van inwoners van Deventer die de Tweede Wereldoorlog of andere conflicten na die tijd persoonlijk hebben meegemaakt. De verhalen krijgen een plaats in de herdenking van 80 jaar vrijheid.  

Vanaf het najaar van 2024 staat Nederland stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog 80 jaar geleden. Het Nationaal comité 4 en 5 mei heeft het initiatief genomen voor het landelijke herdenkingsprogramma Op weg naar 80 jaar vrijheid. De herdenkingen in Deventer sluiten daarbij aan. ‘We staan stil bij alle slachtoffers die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en andere gewapende conflicten sinds die tijd zijn gevallen’, stelt Hester Scholten, voorzitter van het 4 mei comité. ‘De littekens van deze conflicten zijn nog steeds zichtbaar en werken ook door in de huidige generaties. Wij willen graag aandacht geven aan bekende en nog onbekende verhalen.’ 

Het comité verbindt het herdenken van het verleden ook aan de actualiteit. Scholten: ‘Deventer heeft sinds april 1945 de vrijheid terug, maar we zien in de wereld van nu wat de impact van oorlog is op mensen die net als wij in vrede willen leven. Oorlog is een bron van pijn en verdriet en tekent slachtoffers voor het leven. We moeten eraan werken om de ander ruimte te bieden en onze democratie te bewaken.’ Samen met partners uit Deventer werkt het comité aan een aansprekend herdenkingsprogramma. Vooral scholieren krijgen daarbij een prominente rol.

Om woorden te geven aan het belang van vrijheid en democratie roept het comité Deventenaren op om hun ervaring met oorlogssituaties te delen. Zowel jong als oud, gewortelde als nieuwe Deventenaren, iedereen komt in principe in aanmerking. ‘We gaan zorgvuldig en gepast met deze persoonlijke verhalen om’, verzekert Scholten. De verhalen komen op een website en eventueel in een film terecht. Belangstellenden kunnen contact opnemen via info@4meideventer.nl.