Vrijwilligerswerk en de 1,5 meter samenleving Datum May 15, 2020

Wat heeft de 1,5 meter samenleving voor gevolgen voor organisaties die met vrijwilligers werken? Om dat na te gaan heeft de Vrijwilligerscentrale Deventer een onderzoek uitgevoerd onder Deventer organisaties. De enquête heeft bruikbare informatie opgeleverd maar duidelijk is geworden dat er nog veel werk aan de winkel is.

Voorlopige conclusies zijn dat veel organisaties hun werk voor een belangrijk deel hebben gestaakt en nog zoekende zijn. Men worstelt vooral met de vraag hoe fysieke contacten met deelnemers en bezoekers anders te organiseren zijn. De beperkingen gelden ook voor het contact met de eigen vrijwilligers.  Voor de groep 70+ vrijwilligers in het bijzonder dreigt dat zij, behorend tot de risicogroepen, door een aantal organisaties op voorhand uitgesloten worden. Daarnaast worstelen veel organisaties met hun evenementen, bijeenkomsten en kantinebezoek.

Uit het onderzoek blijkt veel interesse om van elkaar te leren en vragen, en de creatieve oplossingen die men ook ziet, met elkaar te bespreken. Via een webinar wil de Vrijwilligers Centrale Deventer deze uitkomsten en conclusies bespreken met diverse organisaties die deel hebben genomen aan dit onderzoek. 

Voor meer informatie over de enquête kan men terecht op http://www.vrijwilligersstad.nl/onderzoek Voor vragen of advies informatie@vcdeventer.nl of 0570-615805