Webinar: Perspectief - in en na de coronacrisis Datum April 15, 2021

Het Webinar: Perspectief - in en na de coronacrisis is een vervolg op de vorige webinars en deelsessies in het kader van coronahulp voor organisaties die met vrijwilligers werken.

Het is inmiddels een lange adem geworden. De maatregelen duren voort, maar wat kan je nu doen om duurzaam genoeg te zijn? Hoe rol je nu lekker door de rest van de crisis en hoe rol je er nog beter weer uit? Waar wordt jouw achterban blij van? Wat doe je nu om te activeren? Wat kan je doen? Kan je het alleen? Wat heb je nodig? Kortom; wat is jouw perspectief? 

Op 22 april kijken we samen met jou en andere organisaties die met vrijwilligers werken naar de antwoorden op deze en andere vraagstukken, belangrijke informatie en ook ondersteuningsmogelijkheden.

Wethouder Rob de Geest nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Programma:
In het webinar komt onder andere aan bod:

- Financiële vraagstukken en ondersteuningsmogelijkheden

- Inspiratiesessies in breakout rooms rond 3 hoofdthema’s:
 Perspectief op hybride activiteiten (mix online en fysieke activiteiten)
 Perspectief op kansen na corona
 Perspectief op betrokken vrijwilligers

Tijdens de inspiratiesessies wordt ingegaan op verschillende vraagstukken en een aantal organisaties delen hun ervaringen. Samen komen we tot de kern om perspectief te creëren.

- Ondersteuning op maat voor organisaties in en na coronatijd
- Oproepen en verbinding

Aanmelden:
Aanmelden kan via deze link: Aanmelden