Kerstvieringen bij het Leger des Heils Deventer Datum December 5, 2018

Op zondag 16 december is er kinderkerstfeest bij het Leger des Heils. Kinderen in de basisschoolleeftijd (en hun (groot)ouders) zijn hartelijk welkom! Het wordt een feestelijke middag met kerstliedjes, het kerstverhaal, knutselen en een feestelijk kerstdiner tot besluit. Het kinderkerstfeest begint om 16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 

Deelname is gratis! Opgeven kan, tot zaterdag 8 december, bij korpsofficier Ursula van Nieuwenhuijzen, ursula.van.nieuwenhuijzen@legerdesheils.nl

Seniorenkerstfeest bij het Leger des Heils
Op dinsdag 18 december is er seniorenkerstfeest bij het Leger des Heils. Dit sfeervolle feest begint om 10.30 uur met koffie en iets lekkers. Daarna is er een kerstviering, waarna er een feestelijke kerstlunch volgt. In de middag komt een verhalenverteller. Het kerstfeest duurt tot 15.00 uur.
Opgeven kan tot zaterdag 15 december bij korpsofficier Christiaan van Nieuwenhuijzen, via 06-31968087 of christiaan.van.nieuwenhuijzen@legerdesheils.nlKerstnachtdienst bij het Leger des Heils

Zoals elk jaar organiseert het Leger des Heils ook dit jaar weer een kerstnachtdienst op maandag 24 december.
Iedereen is welkom om het kerstfeest op een sfeervolle manier in te luiden, met kerstliederen en het kerstverhaal. 
Het interkerkelijk gospelkoor Vox Vivace verleent muzikale medewerking aan de samenkomst. Daarnaast spelen de koperblazers van het korps.
De samenkomst begint om 22.30 uur en is afgelopen rond middernacht. De kerstnachtdienst wordt op traditionele wijze besloten met het zingen van het ‘Ere zij God’. 
Toegang is vrij en opgeven is niet nodig!