Kunstcafé over de liefde voor architectuur en kunst Datum February 6, 2020

Ulrike Weis ten Elsen is uitgenodigd om over het jubilerende Architectuurcentrum Rondeel te praten. Al 25 jaar zetten de vrijwilligers van Rondeel zich in voor ruimtelijke kwaliteit. En dat is belangrijk. Want, hoe je het wendt of keert, bouwen is een tamelijk onbescheiden vorm van kunst. Weliswaar staan gebouwen er niet voor de eeuwigheid, maar wel lang genoeg om er hoge eisen aan te stellen. 

Muziektheater Mo-mentum laat enkele liedjes horen uit haar eerste voorstelling Beetje liefde.  

Koos Hoogland vertelt over de voorspoedige ontwikkelingen van het EICAS-museum aan de Nieuwe Markt. Hoe het Hegius-gebouw wordt verbouwd tot een hedendaags museum met daarboven 10 appartementen. En over het spectaculaire glazen dak. De opening staat gepland in het voorjaar 2021.

We starten om 10.00 uur (inloop 09.45 uur) en we eindigen rond 11.45 uur. De locatie is Kunstcircuit Deventer.