LekkerBoer Foodcamp voor kinderen en ouders Datum March 10, 2020

In 2019 nam LekkerBoer het initiatief om van het voedselverhaal een avontuur te maken op een boerenerf. Lekker naar buiten, kinderen met ouders, voor een gezonde leefstijl. Dit jaar organiseren boeren en tuinders opnieuw een serie Foodcamps op het erf samen met LekkerBoer.

Je uitleven samen met jouw vader of moeder tijdens de bootcamp. Daarna samen op voedselavontuur! In de stal, de wei, de boomgaard of de groentetuin scharrel je je producten bij elkaar om samen te bereiden in de foodtrailer met een echte kok. Zelfgemaakt, vers, gezond en lekker. De boer helpt je bij het oogsten en vertelt erover. Op het land bij de boer proef je je eten pas écht!
Naast deze wekelijkse evenementen voor kinderen en ouders in voor- en najaar, worden Foodcamps ook georganiseerd voor scholen. 

Gezonde leefstijl en voedseltransitie
LekkerBoer wil bijdragen aan een gezonde en duurzame leefstijl. Door kinderen letterlijk in beweging te brengen voor hun eten, op de plek waar het ‘gemaakt’ wordt. Op een boerderij en tuinderij komen alle aspecten van een gezonde en duurzame leefstijl samen. Gezonde voeding, bewegen in de buitenlucht en contact met alles wat leeft op en rond het boerenerf. 

Foodcamps hebben als doel deelnemers te stimuleren in het maken van gezonde keuzes, maar ook het publiek dat via de communicatiecampagne rondom de Foodcamps bereikt wordt, deelt in het gezonde verhaal.

Door zowel consument als voedselketen te betrekken, wil LekkerBoer een bijdrage leveren in de bewustwording en transitie naar een duurzaam voedselsysteem. 

Scholen en kinderopvang
Foodcamps worden ook georganiseerd voor scholen en kinderopvang. Niet alleen voor basisonderwijs, maar ook voor voortgezet onderwijs en mbo. Hiervoor is subsidie vanuit het landelijke programma Jong Leren Eten (JLE) beschikbaar, en te combineren met het Gezonde School programma.

Programma Jong Leren Eten verlengd
JLE is een landelijk programma van de ministeries LNV en VWS waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Het doel is om kinderen te leren hoe voedsel geproduceerd wordt en hoe zij zelf gezonde en duurzame keuzes kunnen maken én toe kunnen passen. I.v.m. de animo en het succes is het programma verlengd tot 2025. JLE is een belangrijk instrument voor de LNV-visie en de uitdagingen van deze tijd: weten waar je eten vandaan komt, inzicht in de waarde(n) van eten, waardering voor de boer, verbinden van boer en burger, tegengaan van voedselverspilling en de transitie naar kringlooplandbouw. De Foodcamp wordt door JLE als één van de inspiratievoorbeelden gepresenteerd! 

Lokale organisatie 
LekkerBoer verzorgt de organisatie van de Foodcamps. Daarbij werkt ze nauw samen met deskundige partners. Zo verbindt elke Foodcamp lokale partijen op het gebied van een gezonde en duurzame leefstijl. 
De boerderij of tuinderij vult samen met restaurant en sportbedrijf uit de regio de onderdelen van de Foodcamp in, bijgestaan door studenten van een mbo opleiding, zoals Landstede in Raalte. Daarnaast wordt samengewerkt met een lokale kinderopvangorganisatie, zoals Humankind, MAM’s, ’t Werkel of Dribbel. De supermarkt of leverancier uit de buurt, zoals Albert Heijn, Jumbo, Plus, Oregional of Eko Twente, levert aanvullende producten voor het kookonderdeel. Ook wordt de Foodcamp ondersteund door bedrijven uit de voedselketen, leveranciers en afnemers van de agrarische sector, gemeenten en gezondheidsorganisaties. Waar en wanneer
April, mei, september en oktober 2020. Op http://www.lekkerboer.nl/foodcamp is meer informatie te vinden en een overzicht van de Foodcamps.

Opgave en kosten
Vanaf 1 maart kunnen kinderen zich met hun ouders aanmelden voor de Foodcamps. De prijs is 7,50 euro per persoon.