Spinozaprijswinnaar geeft lezing bij Museum EICAS Datum July 7, 2022

Op zaterdag 23 juli wordt de groepstentoonstelling ‘Matter over Mind’, die nu in Museum EICAS te zien is, afgesloten met een verdiepend programma. Tijdens deze finissage wordt er, geïnspireerd op de inhoud van de tentoonstelling, dieper ingegaan op het begrip ‘toeval’. Wat is toeval eigenlijk? Bestaat het wel? En welke rol speelt deze in ons leven en in de kunst?

Lezing Klaas Landsman
Hoogleraar mathematische fysica Klaas Landsman, die dit jaar de Spinozaprijs toegekend heeft gekregen, probeert deze vragen te beantwoorden. Hij schreef in 2018 het boek ‘Naar alle onwaarschijnlijkheid: over toeval in de wetenschap en filosofie’. Hierin onderzoekt hij het begrip toeval vanuit verschillende disciplines en stuit hierbij op opvallende continuïteiten en tegenstrijdigheden. Op 23 juli deelt Landsman in een korte lezing de bevindingen uit zijn onderzoek en zijn persoonlijke ervaringen met het toeval. Hij gaat ook in op de rol van toeval in de beeldende kunst, met speciale aandacht voor de complexe relatie tussen toeval en abstractie.

Kunstenaarsgesprek
Na de lezing vervolgt de middag met een kunstenaarsgesprek met de exposanten van ‘Matter over Mind’: Ide André, Roos Vogels, AKMAR en Bas van der Wal. De werken van deze vier kunstenaars lijken soms bijna toevallig te zijn ontstaan. Maar is dat ook zo? Onder leiding van curator Hanna Jansen gaan de kunstenaars met elkaar en met het publiek in gesprek. Ze zullen onder andere meer vertellen over hun maakproces en hoe die door de jaren heen is veranderd.

Matter over de Mind
In de huidige groepstentoonstelling in EICAS zijn kunstenaars samengebracht die in hun werk ruimte laten voor toeval. Zij bepalen wel de kaders, maar geven het materiaal waarmee zij werken de ruimte om van het plan van de kunstenaar af te wijken. Er zijn schilderijen te zien van kunstenaar Ide André, die tot stand komen door met verf besmeurde touwen op linnen doek te slaan. Roos Vogels toont installaties van aan elkaar gebonden wilgentakken, die zij speciaal voor deze expositie in EICAS ontwikkelde. Kunstenaar AKMAR toont onder andere haar Sandpaper Compositions, waarvoor zij gebruikte schuurpapieren als individuele kunstwerken presenteert. En Bas van der Wal toont zijn werken die hij in nauwe samenwerking met de vier elementen (water, vuur, lucht en aarde) produceert. De tentoonstelling is nog t/m 24 juli te bekijken.

Deelname kosteloos
De finissage start op zaterdag 23 juli om 14.00 uur in EICAS Preview aan de Polstraat in Deventer. Naderhand kan er worden nagepraat tijdens een borrel. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Wel graag je komst van tevoren aanmelden via info@eicas.nl.

Foto: Hanna Jansen