The Colorful Circle present op kerststal in de Broederenkerk Datum December 19, 2018

In de interactieve kerststal in de Broederenkerk is pal naast de herberg een plekje ingeruimd voor The Colorful Circle. Een gezellige knutselhoek waar op de zondagmiddagen 23 en 30 december kinderen van verschillende afkomst elkaar ontmoeten.

Het project The Colorful Circle van Don Bosco Deventer en What Elsa richt zich op het in contact brengen van autochtone met ontheemde en vluchtelingenkinderen. Al deze kinderen dragen een rugzakje met zich mee. Door middel van verschillende activiteiten spelen en communiceren ze met elkaar met als motto: “Als we het hier niet kunnen, waar dan wel?” 

The Colorful Circle staat symbool voor alle culturen en wordt dan ook ingekleurd door alle culturen, in het bijzonder door kinderen. Volwassenen spelen hier echter ook een zeer grote rol in. Zo zijn er steevast enkele asielzoekers van het AZC Schalkhaar die helpen bij de organisatie.

We leven in een multiculturele samenleving waarin kinderen worden overladen met prikkels vanuit volwassenen. Hierdoor ontnemen we ze grotendeels de mogelijkheid hun eigen mening, visie en ideeën vorm te geven over mensen uit andere culturen. Kinderen ontdekken en nemen waar vanuit een ander oogpunt dan volwassenen. Dit doen zij veelal spelenderwijs, zowel via direct (spelen, sport, school, enz.) als indirect contact (internet, games, televisie, enz.).

Projectleider Elsa Rothengatter  ondersteunt kinderen bij het ontwikkelen van hun eigen kijk op andere culturen. Respect, communicatie en acceptatie staan centraal. Het project kenmerkt zich door het directe contact tussen kinderen met verschillende culturele achtergronden. Middels bijvoorbeeld muziek of schilderdoeken, kwasten en verf gaan de kinderen samen aan de slag en ontstaan er vanzelf contacten. Kinderen helpen elkaar, kunnen met creatieve uitingen hun verhaal kwijt en delen hun ervaringen. In de cirkel reiken zij elkaar de hand. Nu met Kerst gebeurt dat in de Broederenkerk, maar er zijn al een tiental sessies geweest met medewerking van scholen en andere cultureel-maatschappelijke organisaties. De nodige financiën voor 2019 komen o.a. van Rotaract Deventer en de verkoop van Goodie Bags (ook in de Broederenkerk!).