Coaching en specialistisch advies voor ondernemers Datum April 7, 2021


Deventer gaat meer hulp bieden aan kleine en middelgrote ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis. Zij kunnen gebruikmaken van het Ondernemershuis voor specialistische ondersteuning of een coach, die actief meedenkt over de bedrijfsvoering. Zo wil het college lokale ondernemers optimaal ondersteunen om hun onderneming gezond houden.


Wethouder Economie en Werk Thomas Walder: “De coronamaatregelen hebben een grote impact op ondernemers, zeker in deze tweede lockdown. Veel lokale ondernemers hebben het moeilijk. Met specialistische ondersteuning of coaching, willen we er alles aan doen om hun bedrijfsvoering gezond te houden. Zo willen we onnodige faillissementen voorkomen.”

Enquête
In het najaar van 2020 hield de afdeling Kennis & Verkenning samen met het Ondernemershuis een enquête om de behoefte van ondernemers te peilen. Hieruit bleek dat veel ondernemers een wens hadden voor coaching of specialistisch advies op het gebied van bedrijfsvoering.

Instroom BBZ voorkomen
Naast het gezond houden van ondernemingen, hoopt de gemeente een hoge instroom in de BBZ te beperken. Er is in totaal 200.000 euro beschikbaar voor deze ondersteuning aan zelfstandigen. De trajectkosten per ondernemer bedragen maximaal 1.261 euro. De gemeente verwacht dat er ruimte is om circa 350 ondernemers te helpen. De ondersteuning is bedoeld voor ondernemers met én zonder uitkering, zij betalen geen eigen bijdrage.

Bron: deventer.nl