Help De Kuip in Colmschate de toekomst in Datum November 10, 2021

 In 2022 bestaat De Kuip in Colmschate 50 jaar. Om het gebouw gereed te maken voor de toekomst heeft het gemeenschapshuis van Colmschate en omgeving een obligatielening uitgeschreven.
 
Doel is om de verduurzaming van het pand hiermee te financieren. De Kuip, die volgend jaar dus 50 jaar bestaat, wil met de verduurzaming van haar pand een wezenlijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Zo zal de spouwmuur geïsoleerd worden, komen er zonnepanelen op het dak, wordt alle verlichting LED en zullen waar nodig de kozijnen en ramen vervangen worden door kunststofkozijnen inclusief HR++  dubbelglas. Daarnaast wil de Kuip volgend jaar de sportvloer vervangen.
 
De totale investering voor deze duurzaamheidsopgave bedraagt meer dan € 100.000. Een deel van dit bedrag wil de Kuip financieren met obligaties. Deze obligatie a € 100 per stuk hebben een looptijd van 10 jaar en zijn niet rentedragend. Jaarlijks wordt 10% van de obligaties uitgeloot en krijgen de desbetreffende obligatiehouders hun inleg terug. Voor meer informatie kijkt u op www.de-kuip.nl/obligaties. Het hele programma voor het 50-jarige bestaan vindt u via 50jaar.de-kuip.nl.