Werkplaats31@: we plakken geen etiketjes op onze mensen Datum May 3, 2019

Gerard van Bussel, manager en coach van Werkplaats 31@ aan de Randerstraat in Diepenveen is er van overtuigd dat iedereen talenten heeft. Hij houdt er niet van om mensen in hokjes te plaatsen. In zijn werkplaats gaat hij aan het werk met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.  Met allerlei problemen kunnen ze bij de werkplaats terecht.  Naast mensen met een burn-out werken er mensen met psychische klachten, een verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook nieuwe Nederlanders die willen integreren en de taal willen leren zijn te vinden in de werkplaats.

“In onze werkplaats brengen we mensen samen. We maken ze weer actief en geven ze een doel We bieden structuur en proberen de vicieuze cirkel waarin ze zitten te doorbreken” vertelt Gerard vol passie . “We pakken allerlei klussen op en gaan daar dan met onze medewerkers mee aan de slag. Zo hebben we onlangs voor zorgwooncentrum Sparrenheuvel in Diepenveen een mooie tuinbank gemaakt. In onze houtwerkplaats treffen we dan de voorbereidingen en gaan dan met de medewerkers op locatie op de bank te plaatsen.  Zo zijn we op dit moment bezig met het opknappen van een promotiebus van het Deventer Sportbedrijf. We onderhouden en renoveren de bus. Mooie projecten dus waarin onze cliënten leren samenwerken en hun talenten  ontdekken.”We werken samen met verschillende partners.  Zo worden we ondersteunt door de gemeente Deventer, Werktalent en verschillende organisaties zoals het RIBW. Van deze organisaties krijgen we opdrachten en ook vaak mensen die we dan weer plaatsen in onze werkplaats. 

Lokale samenwerking met het Hof van Salland in Diepenveen
Werkplaats 31@ is gevestigd aan de Randerstraat in Diepenveen. Gerard zelf woont ook al jaren in het Dorp en heeft in deze periode mooie contacten opgebouwd met plaatselijke instellingen en ondernemingen. Zo heeft de werkplaats al diverse klussen gedaan voor het Hof van Salland/Kulturhus Diepenveen. Van kleine verbouwingen, tot allerlei huis-tuin-keuken klussen.

Martin Goedejohan van het Hof van Salland draagt Werkplaats 31@ een warm hart toe. “Inmiddels heb ik een aantal mooie projecten in en rondom het Hof van Salland/Kulturhus laten uitvoeren door de medewerkers van Werkplaats 31@. En dat tot volle tevredenheid. Mooi om te zien hoe die jongens en meiden onder begeleiding van Gerard bezig zijn. Je ziet ze groeien en ze leveren vakwerk.  Zo heb ik in mijn horeca inmiddels ook een stagiaire lopen van werkplaats 31@. In het kader van een taalstage, inburgering en betere kansen op de arbeidsmarkt draait Anas Rasoul een aantal uren in de week mee en leert zo de Nederlandse taal, de cultuur en de gebruiken kennen.Het verhaal van Anas Rasoul.
Anas Rasoul is 27 jaar en is in 2018 naar Nederland gekomen. In zijn thuisland Syrië moest hij dienst in en is toen gevlucht naar Nederland. Na diverse omzwervingen en plaatsingen in vluchtelingencentra werd Anas erkend als vluchteling (statushouder) en kreeg hij vergunning voor een tijdelijk verblijf in Nederland. Inmiddels woont Anas samen met zijn broer in Deventer en kwam hij in contact met Gerard van Werkplaats 31@.

Om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en om zijn inburgeringscursus te halen is Anas aan de slag gegaan bij de werkplaats. Hij volgt daar de taalschool. Een apart programma binnen de werkplaats waar hij les krijgt van een Nederlands docente die zelf ook een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Anas heeft inmiddels zijn taaldiploma gehaald en moet nog maar 1 onderdeel van de inburgeringscursus halen de arbeidsoriëntatie.  Om het laatste onderdeel te halen werkt Anas  1 dagdeel bij de werkplaats en draait hij 12 uur in de week mee in de horeca van het Hof van Salland. Anas wil uiteindelijk in de ICT aan de slag en is op dit moment hard bezig een stageplek krijgen bij een bedrijf zodat hij aan een BBL opleiding in de ICT kan beginnen.