Column: Levenstestament Datum February 12, 2021

Als makelaar kom je nog eens ergens. Zo was ik laatst op pad in Schalkhaar om de verkoop van een vrijstaande woning te bespreken. De eigenaar een man van rond de 80 ontving me hartelijk en al snel kwamen we in een geanimeerd gesprek. Hij vertelde me dat zijn vrouw aan dementie leed en in een verzorgingshuis zat. Alleen in het grote huis was verre van ideaal en hij was dan ook van mening dat het hoog tijd was om zijn woning te verkopen en naar een passender onderkomen op zoek te gaan. Nog onder de indruk van het gesprek heb ik met hem afgesproken dat ik voor hem aan het werk zou gaan.

Nog geen twee weken later kreeg ik een telefoontje van één van zijn kinderen. Vader was ook opgenomen in het verzorgingshuis. Het bleek dat hij van de ene op andere dag geestelijk niet meer in staat was om over de verkoop van zijn huis te beslissen. 
Een logisch gevolg zou zijn dat de kinderen het traject van de verkoop van de woning zouden gaan overnemen. Hier ontstond echter een acuut probleem. Zowel vader als moeder werden niet meer in staat geacht de akte van levering te tekenen. Ik hoor u denken: Nou dan tekenen de kinderen toch?? Maar juridisch is dit niet mogelijk. De enige mogelijkheid om de akte van levering door te laten gaan is door hiervoor goedkeuring te krijgen van de rechtbank.

Een manier om het proces op gang te houden is dan het aanstellen van een bewindvoerder. De familie besloot hiervoor een professionele partij in te huren met veel expertise op dit gebied. Het bedrijf ging aan de slag maar toch duurde het nog maanden voordat de goedkeuring van de rechtbank kwam en het verkoopproces weer doorgang kon vinden.

Al deze vertragingen en problemen waren te voorkomen geweest als beide ouders een levenstestament hadden geregeld. In dit testament hadden ze hun kinderen kunnen machtigen om na hun overlijden of bij wilsonbekwaamheid hun zaken te kunnen laten behartigen. Maar het is wel van belang dat beide ouders een levenstestament afsluiten. Mocht het namelijk maar op naam van één van de ouders staan en deze komt te overlijden of wordt wilsonbekwaam dan gaat de machtiging niet automatisch over naar de partner. Het is dus zeker de moeite waard om het nut van een levenstestament binnen de familie te bespreken. Uw notaris kan u hierover alle informatie verstrekken.

Henkjan Ruitenbeek